בתמונה אחת חנון שזכה ב 10 מליון ש״ח. בתמונה שניה חנון שצריך לפרק את הסט

inont